Jste zde

Rady pro psaní

Textové formáty

Filtrované HTML

 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h2> <h3> <h4> <table>

  Tyto stránky povolují HTML obsah. Zatímco učit se celé HTML může být odstrašující, naučit se používat několik málo z nejzákladnějších HTML "značek" je velice snadné. Tato tabulka poskytuje příklady pro každou značku povolenou na těchto stránkách.

  Pro více informací se podívejte do specifikace HTML od W3C nebo použijte váš oblíbený vyhledávač k vyhledání dalších stránek, kde je HTML vysvětleno.

  Popis značkyNapíšeteZískáte
  Odkazy na jiné stránky<a href="https://cs-blog.petrzemek.net">Petr Zemek</a>Petr Zemek
  Zvýrazněné<em>Zvýrazněné</em>Zvýrazněné
  Tučný<strong>Tučný</strong>Tučný
  Citace<cite>Citace</cite>Citace
  Zobrazení zdrojového kódu<code>Kód</code>Kód
  Nečíslovaný seznam - použijte <li> na začátku každé položky seznamu<ul> <li>První položka</li> <li>Druhá položka</li> </ul>
  • První položka
  • Druhá položka
  Číslovaný seznam - použijte <li> na začátku každé položky seznamu<ol> <li>První položka</li> <li>Druhá položka</li> </ol>
  1. První položka
  2. Druhá položka
  Chybí nápověda pro značku li.
  Seznam definice je podobný ostatním HTML seznamům. <dl> začíná seznam definic, <dt> začíná termín a <dd> začíná popis definice.<dl> <dt>První termín</dt> <dd>První definice</dd> <dt>Druhý termín</dt> <dd>Druhá definice</dd> </dl>
  První termín
  První definice
  Druhý termín
  Druhá definice
  Chybí nápověda pro značku dt.
  Chybí nápověda pro značku dd.
  Záhlaví<h2>Podnadpis</h2>

  Podnadpis

  Záhlaví<h3>Podnadpis tři</h3>

  Podnadpis tři

  Záhlaví<h4>Podnadpis čtyři</h4>

  Podnadpis čtyři

  Tabulka<table> <tr><th>Záhlaví tabulky</th></tr> <tr><td>Buňka tabulky</td></tr> </table>
  Záhlaví tabulky
  Buňka tabulky

  Většinu neobvyklých znaků můžete zadávat přímo bez jakýchkoliv problémů.

  Pokud narazíte na problémy, zkuste použít HTML entit. Typickým příkladem je &amp; pro ampersand &. Úplný seznam HTML entit naleznete na stránce entit. Některé k použití jsou:

  Popis znakuNapíšeteZískáte
  Ampersand&amp;&
  Větší než&gt;>
  Menší než&lt;<
  Uvozovky&quot;"
 • Syntax highlighting of source code can be enabled with the following tags:

  • Generic syntax highlighting tags: "<code>".
  • Language specific syntax highlighting tags: "<bash>" for Bash source code, "<c>" for C source code, "<cpp>" for C++ source code, "<haskell>" for Haskell source code, "<html>" for HTML source code, "<java>" for Java source code, "<javascript>" for Javascript source code, "<latex>" for LaTeX source code, "<lisp>" for Lisp source code, "<mysql>" for MySQL source code, "<pascal>" for Pascal source code, "<perl>" for Perl source code, "<php>" for PHP source code, "<python>" for Python source code, "<ruby>" for Ruby source code, "<rust>" for Rust source code, "<smalltalk>" for Smalltalk source code, "<sql>" for SQL source code, "<xml>" for XML source code.

  Options and tips:

  • The language for the generic syntax highlighting tags can be specified with one of the attribute(s): type, lang, language, class. The possible values are: "bash" (for Bash), "c" (for C), "cpp" (for C++), "haskell" (for Haskell), "html" (for HTML), "html4strict" (for HTML), "java" (for Java), "javascript" (for Javascript), "latex" (for LaTeX), "lisp" (for Lisp), "mysql" (for MySQL), "pascal" (for Pascal), "perl" (for Perl), "php" (for PHP), "python" (for Python), "ruby" (for Ruby), "rust" (for Rust), "smalltalk" (for Smalltalk), "sql" (for SQL), "xml" (for XML).
  • Line numbering can be enabled/disabled with the attribute "linenumbers". Possible values are: "off" for no line numbers, "normal" for normal line numbers and "fancy" for fancy line numbers (every nth line number highlighted). The start line number can be specified with the attribute "start", which implicitly enables normal line numbering. For fancy line numbering the interval for the highlighted line numbers can be specified with the attribute "fancy", which implicitly enables fancy line numbering.
  • If the source code between the tags contains a newline (e.g. immediatly after the opening tag), the highlighted source code will be displayed as a code block. Otherwise it will be displayed inline.
  • A title can be added to a code block with the attribute "title".

  Defaults:

  • Default highlighting mode for generic syntax highlighting tags: when no language attribute is specified, no syntax highlighting will be done.
  • Default line numbering: no line numbers.

  Examples:

  You typeYou get
  <code>foo = "bar";</code>Inline code with the default syntax highlighting mode.
  <code>
  foo = "bar";
  baz = "foz";
  </code>
  Code block with the default syntax highlighting mode.
  <code lang="perl" linenumbers="normal">
  foo = "bar";
  baz = "foz";
  </code>
  Code block with syntax highlighting for Perl source code
  and normal line numbers.
  <code language="perl" start="23" fancy="7">
  foo = "bar";
  baz = "foz";
  </code>
  Code block with syntax highlighting for Perl source code,
  line numbers starting from 23
  and highlighted line numbers every 7th line.
  <bash>
  foo = "bar";
  baz = "foz";
  </bash>
  Code block with syntax highlighting for Bash source code.
  <bash start="23" fancy="7">
  foo = "bar";
  baz = "foz";
  <bash>
  Code block with syntax highlighting for Bash source code,
  line numbers starting from 23
  and highlighted line numbers every 7th line.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se rozeznávají automaticky . Automaticky se vloží značky pro zalomení řádku <br />, začátek <p> a konec </p> odstavce. Pokud nejsou odstavce rozeznány, jednoduše přidejte pár prázdných řádků.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se rozeznávají automaticky . Automaticky se vloží značky pro zalomení řádku <br />, začátek <p> a konec </p> odstavce. Pokud nejsou odstavce rozeznány, jednoduše přidejte pár prázdných řádků.