Jste zde

Varování o nepoužitém objektu v C++ i přesto, že v kódu je

Nedávno jsem narazil na zajímavou situaci, kdy mi překladač u C++ kódu hlásil varování, že vytvořený objekt není nikde použitý, ale přitom se na něm hned na dalším řádku volala metoda. Pojďme se společně podívat na onen kód a na to, zda měl překladač pravdu.

Kód a varování

Měl jsem takovýto kód:

MyClass& x = other.getObject();
x.doSomething();

Když jsem jej přeložil přes MSVC 2015, tak mi překladač hlásil následující varování:

warning C4189: 'x': local variable is initialized but not referenced

Cože? Vždyť na tom objektu hned na dalším řádku volám metodu!

I přes moje počáteční zmatení se však ukázalo, že měl překladač pravdu. Zkuste se nad tím na chvíli zamyslet, zda dokážete přijít s řešením. Preprocessor (makra apod.) v tom roli nehraje.

Řešení

C++ umožňuje volat statickou metodu třídy i přes instanci této třídy [C++14 9.4/2]. Tedy pokud MyClass vypadá takto

class MyClass {
public:
    // ...
    static void doSomething();
};

tak když potom napíšete

x.doSomething();

tak je to to stejné, jako byste napsali

MyClass::doSomething();

Čili kód výše vlastně dělá toto:

MyClass& x = other.getObject();
MyClass::doSomething();

Z takto upravené varianty je již jasně vidět, že měl překladač pravdu.

Přidat komentář