Řešení gamebooku "Strašlivý netvor"

Od Petr Zemek, 2021-02-01

Když jsem byl menší, tak jsem měl velmi v oblibě tzv. gamebooky ze série Fighting Fantasy. Vlastnili jsme je s bráchou skoro všechny, které v té době vyšly přeložené do češtiny (cca 40 knížek). Jeden jsem však nikdy nedohrál: Strašlivého netvora. Rozhodl jsem se to po více než 20 letech napravit a tento svou obtížností nechvalně známý gamebook dohrát :-). Podařilo se. Ale byly to nervy.

Proč je tento gamebook tak obtížný?

Důvodů je více:

 • V první části knihy neovládáte lidskou řeč, takže veškeré mluvené i psané slovo je zašifrované. Musíte najít místo, kde se dozvíte, jak šifra funguje, a potom si texty dešifrovat.
 • Na začátku knihy nemáte schopnost samostatného rozhodování a rozhodují za vás hody kostkou. Takže i když např. víte, že někudy jít nechcete, tak s tím nic nenaděláte.
 • Kniha obsahuje celou řadu smrtí či slepých cest.
 • V knize je mnoho soubojů a několik zkoušek na štěstí či umění boje, u kterých je potřeba uspět (jinak následuje konec hry).
 • V neposlední řadě je v knize spousta situací typu "pokud narazíš na odkaz s X, tak odečti/přičti Y a otoč na nový odkaz". Nepomůže vám tedy ani kompletní prohledání stavového prostoru, protože v mnoha případech nejsou potřebné přesuny v knize přímo zmíněny. Musíte je najít, např. dešifrováním řeči.

Řešení

Následující řešení není jediné možné, ale troufám si tvrdit, že patří mezi ty nejkratší a nejbezpečnější (např. s ohledem na množství soubojů či zvyšování staminy a štěstí). Vycházím z českého překladu vydaného v roce 1999.

Část I: Podzemní labyrint

 • 1: Šlápnout trpaslíkovi na krk → 185.
 • 185: Prozkoumat tělo → 399.
 • 399: Zašifrovaný text na kousku kůže (337). Následuje hod kostkou. Je potřeba se eventuálně dostat na odkaz 205.
  • 308: → 205.
  • 148: Následuje hod kostkou.
   • 419: → 308.
   • 72: Následuje hod kostkou.
    • 419: → 308.
    • 170: Boj s Drápatcem (9/14). → 389. Následuje hod kostkou.
     • 230: → 165.
     • 165: Následuje hod kostkou.
      • 344: → 205.
      • 408: Konec hry (z tohoto odkazu ji nelze dohrát).
 • 205: Boj s hobitem (5/6). Záleží, jak rychle jej porazíte. Pokud během tří kol, tak → 160. Pokud boj trvá déle, tak → 86. Z odkazu 86 se pak po hodu kostkou dostanete buď na 292, nebo 48 (oba odkazy jsou níže).
 • 160: Zkouška štěstí. Při smůle se dostanete na odkaz 48, odkud hru nelze dohrát (konec). Při štěstí → 292.
 • 292: -2 stamina a boj s rytířem (8/9). → 446.
 • 446: Obnovení veškeré ztracené staminy. Následuje hod kostkou.
  • 277: Ztráta 1 umění boje. → 101.
  • 101: Následuje hod kostkou.
   • 234: → 447.
   • 168: -2 stamina. → 447.
 • 447: Boj s třemi masožrouty (6/6, 6/7, 6/6). → 89.
 • 89: → 382.
 • 382: Dar rozumu, čili konec rozhodování pomocí kostky :-). +2 stamina. Odchod dveřmi na západě → 51.
 • 51: Boj se silnorukým (7/8). → 320.
 • 320: Boj s válečnicí (7/7) a zlodějem (8/6). → 281.
 • 281: Prozkoumat matný kovový přívěšek → 306.
 • 306: Získání kovového přívěšku. Pokud otočíš na odkaz začínající na "Nevidíš vůbec nic", odečti od čísla odkazu 20 a přejdi na nový odkaz. +1 štěstí. → 115.
 • 115: Zkouška štěstí. Je potřeba mít štěstí (→ 166), protože při smůle následuje konec hry.
 • 166: Pokračovat na západ → 358.
 • 358: → 257.
 • 257: "Nevidíš vůbec nic", takže díky přívěšku jdeme na 257 - 20 → 237.
 • 237: Zářící přívěšek. Pokud otočíš na odkaz začínající na "Nacházíš se", přičti k číslu odkazu 20 a přejdi na nový odkaz. +1 štěstí. → 458.
 • 458: Vybrat kámen → 110.
 • 110: Získání krystalové palice s číslem 333 (bude potřeba na konci hry). → 257.
 • 257 (jsme zpět na tomto čísle): Na západ → 309.
 • 309: Na západ → 280.
 • 280: Pokračovat dál → 342.
 • 342: Zaútočit → 258.
 • 258: Boj s válečníkem (8/9) a bojovníkem (7/8). → 13.
 • 13: Prohrabat pytel → 147.
 • 147: Dar řeči. → 283.
 • 283: Popis, jak dešifrovat řeč a text. +1 štěstí. → 137.
 • 137: Na sever → 144.
 • 144: Projít jeskyní → 239.
 • 239: → 298.
 • 298: Na východ → 373.
 • 373: Dveře vlevo → 241.
 • 241: Boj s orky (7/7, 8/7). → 7.
 • 7: Je třeba dešifrovat řeč, ve které je uvedeno, že pokud jí rozumíš, tak otoč na → 200.
 • 200: Hannicus. +2 štěstí a získání stříbrného prstenu. Nechat si jej → 360.
 • 360: Pokud se střetneš s Darrammousem a dostaneš možnost jej "chytit", tak můžeš prsten použít tak, že přičteš 50 k aktuálnímu odkazu a otočíš na nový odkaz. → 138.
 • 138: → 15.
 • 15: Nevšímat si ničeho → 436.
 • 436: Jít dveřmi na východní straně → 49.
 • 49: Zkouška štěstí. Je potřeba uspět (→ 457), jinak hra končí.
 • 457: → 122.
 • 122: Dveře v severní stěně → 154.
 • 154: Vylomit dveře → 396.
 • 396: -1 stamina. Zvednout pergamen → 100.
 • 100: Bojovat s démonem → 327.
 • 327: Vrátit se k pergamenu → 192.
 • 192: Pergamen. Dešifrováním textu zjistíš, že když se budeš domnívat, že jsi našel vstup do úkrytu Zharradana Marra, tak máš od odkazu odečíst 93 a pokračovat na novém odkazu. Taktéž se dozvíš, že si můžeš štěstí navýšit na původní hodnotu. Pokračovat dveřmi na jižní stěně → 450.
 • 450: → 263.
 • 263: -1 stamina. Boj s šílenou bestií (7/8). → 209.
 • 209: Nasytit se mrtvým člověkem → 249.
 • 249: Zisk dvou zlaťáků a 4 bodů staminy. Napít se zelené tekutiny → 318.
 • 318: Obnova staminy na její výchozí hodnotu. → 293.
 • 392: Překvapit tvory za dveřmi → 66.
 • 66: → 161.
 • 161: Prozkoumat místnost → 104.
 • 104: Vstoupit do výklenku → 323.
 • 323: Prozkoumat jiný výklenek → 220.
 • 220: Prozkoumat světélka → 56.
 • 56: Posypání elfím prachem (bude potřeba na konci hry). → 405.
 • 405: Dveře na severní stěně → 300.
 • 300: Vyzkoušet západní chodbu → 213.
 • 213: "Nacházíš se", takže díky zářícímu přívěšku jdeme na 213 + 20 → 233.
 • 233: Prozkoumat tajnou chodbu → 369.
 • 369: Dešifrováním řeči zjistíš, že pokud tvorovi rozumíš, máš přejít na → 90.
 • 90: Darramouss. Máme možnost jej "chytit za krk", takže díky prstenu z odkazu 360 jdeme na 90 + 50 → 140.
 • 140: Zamířit na sever → 184.
 • 184: Naznačit, že máš dovoleno odejít → 3.
 • 3: Neučiníš žádný posunek → 437.
 • 437: Zůstat na místě → 38.
 • 38: Ztráta přívěšku. → 442.

Část II: Venku z labyrintu

 • 442: Rozhlédnout se kolem budovy → 123.
 • 123: Ženy z Dree. Splnit úkol (přinesení kořene veslanky) → 324.
 • 324: +8 stamina a +2 štěstí. Zamířit na jih → 95.
 • 95: Vesnice Coven. Opustit vesnici na západ → 274.
 • 274: Pomoct půlorkovi → 291.
 • 291: Boj s vesničanem (7/8). → 438.
 • 438: Získání společníka Groga. Pokud bude Grog s tebou, tak kdykoliv přijdete na odkaz končící číslicí 7, tak odečti 52 a pokračuj na novém odkaze. → 107.
 • 107: Grog je se mnou, takže jdeme na 107 - 52 → 55.
 • 55: Máme jít na západ, takže jdeme tam → 177. (Pokud chcete zkratku, tak běžte rovnou na 130, protože na 177 není úplně nezbytné jít.)
 • 177: Vejít dveřmi do budovy → 252.
 • 252: Rosina z Dree. Zaplatit dva zlaťáky získané na odkazu 249 → 11.
 • 11: Dozvíš se, že veslanka má modrý stonek a roste v bažinách. Dále získáš provaz (není potřeba) a +2 štěstí. → 386.
 • 386: → 130.
 • 130: +4 stamina. Jít na severozápad → 190.
 • 190: Pokračovat rákosím → 307.
 • 307: Grog je se mnou, takže jdeme na 307 - 52 → 255.
 • 255: Jít na sever → 267.
 • 267: Prozkoumat rostliny → 380.
 • 380: Vybrat rostlinu s modrým stonkem (jak nám řekla Rosina) → 106.
 • 106: Poznačit si k rostlině číslo 49. → 18.
 • 18: → 315.
 • 315: Bojovat → 145.
 • 145: Boj s ropucháčem (9/9). → 287.
 • 287: Grog je se mnou, takže jdeme na 287 - 52 → 235.
 • 235: Ztráta Groga, získání orkovy krabice, obnova štěstí na původní hodnotu. → 92.
 • 92: Zpět u čarodějnic. Utrhli jsme rostlinu, u které jsme si měli poznačit číslo 49. Takže jdeme na 92 + 49 → 141.
 • 141: Zisk prstenu pravdy. Až potkáme Hadí jazyk, tak máme od odkazu odečíst 50, čímž odhalíme jeho lži. Obnova staminy i štěstí na původní úroveň. → 423.
 • 423: Přiblížit se k dinosauru → 127.
 • 127: Zkouška umění boje. Je třeba uspět (→ 5), jinak hru nelze dohrát.
 • 5: → 366.
 • 366: Pomoct mu → 429.
 • 429: Boj s lupiči (8/9, 8/7). → 448.
 • 448: Zeptat se ho na Galéru → 269.
 • 269: Použít prsten pravdy z odkazu 141. Jdeme na 269 - 50 → 219.
 • 219: Pustit se podrostem → 189.
 • 189: Zkouška štěstí. Je třeba uspět buď teď hned (→ 341), nebo uspět po neúspěchu (→ 376 → 341), jinak hra končí.

Část III: Galéra (finále)

 • 341: Boj s gobliny (6/5, 5/5). → 312.
 • 312: Zvolit dveře s džbánem a vodou (viz nápověda na odkazu 219) → 346.
 • 346: Začít se zrcadlem → 422.
 • 422: Jedná se o úkryt Zharradana Marra, takže dle textu na odkazu 192 půjdeme na 422 - 93 → 329.
 • 329: → 121.
 • 121: → 199.
 • 199: Odmítnout mu dát orkovu krabici → 133.
 • 133: Byli jsme posypáni elfím prachem na odkazu 56 → 417.
 • 417: Máme krystalovou palici z odkazu 110 → 28.
 • 28: U palice bylo číslo 333, takže jdeme na 28 + 333 → 361.
 • 361: → 460.
 • 460: Vítězství :-)

Dešifrovací funkce řeči

Pro dešifrování zašifrované řeči lze použít následující funkci v Pythonu, která vychází z instrukcí na odkazu 283:

def decrypt(text):
  text = text.replace(' ', '')
  text = text.replace('a', ' ')
  text = text.replace('e', ' ')
  text = text.replace('i', ' ')
  text = text.replace('o', ' ')
  text = text.replace('u', ' ')
  text = text.replace('á', ' ')
  text = text.replace('é', ' ')
  text = text.replace('ě', ' ')
  text = text.replace('í', ' ')
  text = text.replace('ó', ' ')
  text = text.replace('ú', ' ')
  text = text.replace('b', 'a')
  text = text.replace('B', 'A')
  text = text.replace('f', 'e')
  text = text.replace('F', 'E')
  text = text.replace('j', 'i')
  text = text.replace('J', 'I')
  text = text.replace('p', 'o')
  text = text.replace('P', 'O')
  text = text.replace('v', 'u')
  text = text.replace('V', 'U')
  return text

Každopádně, je potřeba vzít v potaz, že zašifrovaný text nelze dešifrovat 1:1. Důvodem je, že více různých textů se šifrovací funkcí mapuje na ten stejný zašifrovaný text. Nicméně, po dešifrování je text většinou čitelný. Jen je potřeba zapojit trochu fantazie :-)

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Filtrované HTML (využíváno)

 • Povolené HTML značky: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <table>
 • Zvýraznění syntaxe kódu lze povolit přes následující značky: <code>, <blockcode>, <bash>, <c>, <cpp>, <haskell>, <html>, <java>, <javascript>, <latex>, <perl>, <php>, <python>, <ruby>, <rust>, <sql>, <text>, <vim>, <xml>, <yaml>.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
CAPTCHA
17 + 1 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.
Nějak se mi tady rozmohl spam, takže poprosím o ověření.

Enguma (neověřeno)

4 months 1 week zpět

Jak mám spustit ten python ? Respektive, nechápu jak se šifra vyhodnocuje, pokud sleduju návod, výstupem jsou vždycky uplné nesmysly - např

NBCHEM FĚNBAP PFPJJ
NBCHFMEFFNBBPAPFPJJ ??? . Asi tomu rozumím špatně. Prosím jestli můžete pomozte :D

Petr Zemek

4 months zpět

In reply to by Enguma (neověřeno)

Zdravím, onu funkci si stačí uložit do souboru decrypt.py a pak spustit

python -c "import decrypt; print(decrypt.decrypt('<zde přijde zašifrovaná řeč>'))"

Dojde k vypsání dešifrované verze zašifrované řeči. Ukázka pro text K dpoj fetp.:

python -c "import decrypt; print(decrypt.decrypt('K dpoj fetp.'))"
Kdo ie to.