Jste zde

Důvod použití deklarace global v Pythonu a PHP

Jelikož jsem na toto téma nedávno narazil při diskusi s mým spolubydlícím a také se pravidelně objevuje v předmětech prof. Hrušky :), tak jsem se rozhodl osvětlit část problematiky přístupu ke globálním proměnným v jazycích Python a PHP.

Nejdříve začneme s Pythonem (v PHP je situace podobná -- popíšu později). Představte si, že máte následující fragment kódu, kde x je proměnná na nejvyšší úrovni (globální) a foo() je funkce, ve které chcete změnit hodnotu globální proměnné x:

x = 4
 
def foo():
  x = 5
 
print(x)
foo()
print(x)

Na první pohled to vypadá pěkně. Jakmile si ale tento kód spustíte, tak místo vypsání 4 a 5 dojde k vypsání dvou čtyřek... V čem je problém? V Pythonu (stejně jako třeba v PHP) se proměnné nedeklarují/nedefinují explicitně, nýbrž implicitně při přiřazení hodnoty do proměnné (na rozdíl např. od C++ či Javy). Jelikož parser nemá možnost jak vytušit, zda chcete přiřazovat do existující proměnné na globální úrovni, nebo chcete vytvořit lokální proměnnou pro funkci, tak volí druhou možnost (vede to k menšímu množství potenciálních problémů -- zkuste se zamyslet nad tím, proč tomu tak je). Tedy, místo přiřazení čísla 5 do globální proměnné x se vytvoří lokální proměnná s hodnotou 5.

Fajn, ale jak to tedy vyřešit? Řešením je deklarace global, která dává překladači najevo, že chcete pracovat s existující proměnnou na globální úrovni a nechcete vytvářet lokální proměnnou. Níže uvedený fragment kódu bude již fungovat dle očekávání.

x = 4
 
def foo():
  global x
  x = 5
 
print(x)
foo()
print(x)

V PHP je to obdobné:

$x = 4;
 
function foo() {
  global $x;
  $x = 5;
}
 
echo $x;
foo();
echo $x;

Na závěr bych chtěl upozornit na jeden rozdíl mezi Pythonem a PHP. Pokud v Pythonu budete globální proměnnou pouze číst, tak ji není třeba deklarovat pomocí global (to se hodí především, pokud takto přistupujete ke "konstantám" -- nemusíte používat global). Následující příklad vytiskne hodnotu 4.

x = 4
 
def foo():
  print(x)
 
foo()

V PHP je nutné i v tomto případě global použít. Důvodem je to, že v PHP při pokusu o čtení neinicializované hodnoty dojde k automatické inicializaci této hodnoty na defaultní hodnotu (0, false, prázdný řetězec apod., dle kontextu). Následující příklad vytiskne prázdný řetězec :).

$x = 4;
 
function foo() {
  echo $x;
}
 
foo();

Konstanty se v PHP dají definovat pomocí funkce define(). K těmto konstantám se pak dá přistupovat bez použití global (mají superglobální platnost).

Závěr

V tomto příspěvku jsem se snažil vysvětlit důvod, proč v jazycích, jako je Python a PHP, existuje deklarace global (která není v jazycích, jako je C++ či Java, potřeba).

Přidat komentář