C

Popis

Programovací jazyk C

Od Petr Zemek, 2014-05-04

Pravděpodobně víte, že u for cyklů v C (od C99) a C++ lze iterační proměnnou definovat přímo v inicializační části cyklu, tedy např. for (int i = 0; ...). Dokonce lze proměnných definovat více, např. for (int i = 0, j = 1; ...). V takovém případě ale musí mít shodný typ. Co když ale potřebujeme iterovat přes více proměnných, jejichž typ se liší? Je to možné, nebo je potřeba jednu z nich definovat před cyklem? Odpověď se dozvíte v tomto příspěvku.

Od Petr Zemek, 2013-05-11

Se standardní funkcí exit(), která ukončí běh programu, se již asi setkal každý, kdo alespoň trochu programoval v jazyce C. Tato funkce spadá do kategorie funkcí, které se po zavolání nevracejí na místo, odkud byly volány. Méně se však ví, že kromě zmiňované funkce exit() je v jazyce C řada dalších funkcí, které vykazují podobné chování. A právě o nich bude tento příspěvek. V závěru se také podíváme na nové klíčové slovo _Noreturn, které je v souvislosti s tímto tématem k dispozici od ISO C11 (nejnovější standard jazyka C).