Některé mé projekty a články vypracované v letním semestru

Od Petr Zemek, 2009-06-17

Jak jsem slíbil, tak také činím a zveřejňuji řešení některých mých projektů a článků, které jsem vypracoval v rámci letního semestru. Zveřejnil jsem pouze ty projekty a články, které stojí za to zveřejnit. Ze všech projektů a článků jsem dostal plný počet bodů.

  • Simple Haskell Web Server - projekt do předmětu FPR. Jednoduchý webový server napsaný v jazyce Haskell. Je implementována část HTTP/1.0 a HTTP/1.1 protokolů, je konkurentní (více spojení současně), je konfigurovatelný přes konfigurační soubor, obsahuje možnost logování a nastavení timeoutu pro klienty (více informací v přiloženém README). Implementace pro prostředí GHC.
  • Serial-TCP/IP Bridge - projekt do předmětu PDS. Jedná se o konkurentní TCP/IP server napsaný v jazyce C++, který přijímá spojení od klientů. Pokud klient pošle serveru zprávu, tak server tuto zprávu přepošle na sériový port. Pokud přijde zpráva ze sériového portu, tak ji server přepošle všem připojeným klientům. Možnost konfigurace pomocí konfiguračního souboru.
  • Metatřídy v Pythonu a jejich využití - článek do předmětu DJA. Abstrakt: Zatímco v mnoha běžných a rozšířených objektově orientovaných jazycích má třída speciální postavení a není s ní tedy povolena běžná manipulace jako s ostatními prvky (objekty) daného jazyka, tak v některých objektově orientovaných programovacích jazycích má třída stejné postavení jako jiné entity. Takže mimo jiné platí, že každá třída má svou třídu, ze které byla vytvořena. Taková třída jiné třídy se nazývá metatřídou a tento článek se zabývá popisem metatříd v jazyce Python a jejich využitím v praxi.
  • Open SSH - praktické použití - článek do předmětu PDS. Abstrakt: Tato práce se zabývá praktickým zabezpečením Open SSH serveru a klienta pomocí konfiguračních souborů a jiných nástrojů. U nastavení jsou uvedeny důvody jeho změny a možná rizika, která mohou hrozit v případě zvolení špatné hodnoty či ponechání hodnoty standardní. Také jsou v textu uvedeny další užitečné nástroje, které dokáží úroveň zabezpečení zlepšit nad rámec standardních možností konfigurace Open SSH. Protože některá nastavení mohou znesnadnit práci s klientskými aplikacemi, tak je ukázáno několik tipů pro usnadnění práce s Open SSH.
Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Filtrované HTML (využíváno)

  • Povolené HTML značky: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <table>
  • Zvýraznění syntaxe kódu lze povolit přes následující značky: <code>, <blockcode>, <bash>, <c>, <cpp>, <haskell>, <html>, <java>, <javascript>, <latex>, <perl>, <php>, <python>, <ruby>, <rust>, <sql>, <text>, <vim>, <xml>, <yaml>.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
CAPTCHA
11 + 8 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.
Nějak se mi tady rozmohl spam, takže poprosím o ověření.