Checklist k disertačce na FIT VUT

Od Petr Zemek, 2014-02-20

Protože v brzké době plánuji odevzdat disertační práci, zjišťoval jsem si, co všechno je spolu s ní potřeba odevzdat. A že toho je... No a jelikož ne všechny informace jsou dostupné online, zjišťoval jsem si podrobnosti i na vědeckém oddělení. Pokud jste studentem doktorského studia na FIT VUT a plánujete odevzdávat disertačku, tak by se vám tyto informace mohly hodit.

Informace v tomto příspěvku jsou založeny na pokynech a formulářích k doktorskému studiu na FIT VUT, směrnici rektora č. 2/2009, směrnici rektora č. 9/2007 a komunikací s Mgr. Sadovskou z věděckého oddělení.

Poznámka na začátek. V přihlášce je uvedeno, že formální úprava se řídí směrnicí rektora č. 9/2007, ale u ní je napsáno, že je neaktuální a že byla nahrazena směrnicí rektora č. 2/2009. V nové směrnici 2/2009 je však v závěrečných ustanoveních uvedeno, že fakulty, které používají svůj informační systém, se mají u formální úpravy řídit směrnicí č. 9/2007, tedy tou původní. Ověřeno i vědeckým oddělením na FITu.

Při odevzdání disertační práce je třeba dodat následující:

 • Přihláška. Ke stažení zde.
 • Disertační práce. Samotná disertační práce. Je potřeba ji odevzdat ve 3 vyhotoveních. Každý výtisk musí být v deskách, kroužková vazba nestačí. Do alespoň jednoho výtisku musí přijít CD se zdrojáky a PDF verzí disertační práce (je ale doporučeno dát CD do alespoň 2 výtisků). Jednostranný versus oboustranný tisk není stanoven (dle slov vědeckého oddělení většina studentů volí jednostranný tisk, jen ti, kteří mají opravdu objemné práce, volí oboustranný).

  Součástí disertační práce by mělo být:

  • Desky. Viz vzor (bacha, je to pro diplomku). Lze si je vygenerovat použitím LaTeX šablony.
  • Titulní strana. Pokyny jsou ve směrnicích. Nejjednodušší je asi použít opět LaTeX šablonu pro vygenerování titulní strany. Osobně se mi ta šablona nelíbí, takže používám jinou, ale desky + titulní stranu jsem si vygeneroval s jejím využitím, protože se mi to nechtělo dělat ručně.
  • Abstrakt a klíčová slova. V českém i anglickém jazyce.
  • Bibliografická citace dle ČSN ISO 690.
  • Prohlášení autora o původnosti práce. Podpis autora. Volitelně poděkování.
  • Obsah, úvod, text práce, závěr, seznamy, přílohy.

  Zadání práce, které se zmiňuje ve směrnicích rektora, se tam nedává. Licenční smlouva se pak vloží dodatečně (i když podle dodatku č. 1 ke směrnici rektora č. 2/2009 se ruší povinnost vyplňovat licenční smlouvu při odevzdání disertačky; to jsem ale už neřešil).

  Obhájené disertační práce si lze pro představu prohlédnout zde.

 • Teze k disertační práci (autoreferát). Jedná se o 15 výtisků brožurky formátu A5 o rozsahu cca 30 stran, která popisuje obecně o čem je samostatná disertační práce. Obsahuje úvod, cíle práce, samostatný text, závěr, abstrakt, seznam literatury, životopis. Teze si lze pro představu prohlédnout opět zde (je to pouze u nových disertaček, protože dříve se to zřejmě neuchovávalo).
 • Přehled aktivit a publikací. Zde by mělo být uvedeno vše, co by vám při obhajobě disertačky mohlo zvýšit šance na úspěch (např. výuka, účast na konferencích, na grantech, bobříci, citace vašich publikací atd.).
 • Kopie publikací. Vytištěná verze vašich publikací. Odevzdává se v jednom vyhotovení.
 • Stanovisko školitele k disertační práci. Toto vám dodá váš vedoucí. Samozřejmě, aby mělo odevzdání disertační práce smysl, tak je potřeba, aby odevzdání disertačky a její následnou obhajobu podpořil.
 • Teze k publikaci do časopisu IST. Jedná se o článek pro nějaký slovenský časopis. Pokyny pro publikaci jsou zde (je tam i šablona pro LaTeX). Ptal jsem se, jaký je limit počtu stránek, ale ten je neznámý a mám se řídit tím, kolik stránek mají ostatní. Článek se odevzdává elektronicky.
 • Doporučení školitele k publikaci v IST. Toto vám dodá váš vedoucí. Samozřejmě, pokud teze k publikaci v onom časopise nedoporučí, tak výstup z bodu výše neodevzdáváte. Formulář k tomuto žádný není. Dle slov vědeckého oddělení stačí obyčejný papír, pár vět školitele, datum a jeho podpis.

Co se týče výstupního listu, tak ten se prý odevzdává až při ukončování studia.

Seznam výše budu případně aktualizovat, pokud bych se dozvěděl nové podrobnosti.

Aktualizace 2014-03-05: Pokud jste z UIFS, jako já, pak vězte, že z nařízení vedoucího ústavu, které není v žádné směrnici, máte povinnost předložit disertační práci vedoucímu ústavu před tím, než ji odevzdáte. Já se toto dozvěděl až po odevzdání... Prý by vám tuto informaci měl sdělit školitel, což se u mě stalo, ale až po odevzdání.

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Filtrované HTML (využíváno)

 • Povolené HTML značky: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <table>
 • Zvýraznění syntaxe kódu lze povolit přes následující značky: <code>, <blockcode>, <bash>, <c>, <cpp>, <haskell>, <html>, <java>, <javascript>, <latex>, <perl>, <php>, <python>, <ruby>, <rust>, <sql>, <text>, <vim>, <xml>, <yaml>.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
CAPTCHA
3 + 9 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.
Nějak se mi tady rozmohl spam, takže poprosím o ověření.