Teze k disertaci a státní doktorská zkouška

Od Petr Zemek, 2012-02-18

Dívám se, že jsem již delší dobu na blog nic nenapsal, tak se to pokusím napravit :). Jelikož jsem včera úspěšně absolvoval státní doktorskou zkoušku v doktorském programu na VUT FIT, podělím se v tomto příspěvku o své zkušenosti a postřehy co se týče disertačních tezí a státnic. Téma mé disertační práce je Transformace formálních modelů (teorie formálních jazyků) u prof. Meduny.

Pár suchých informací na úvod

Každý doktorand v doktorském studijním programu Výpočetní technika a informatika má jako povinnost (typicky) ve druhém ročníku odevzdat teze k disertaci a složit státní doktorskou zkoušku, alias státnice. K tomu, aby mohl přistoupit ke státnicím, musí v rámci studia absolvovat čtyři předměty vztažené k tématu jeho disertační práce a absolvovat zkoušku z jazyka anglického pro Ph.D.. Tu lze složit buď samostatně nebo v závěru přípravného kurzu Angličtině pro doktorandy.

Oficiální pokyny pro vypracování tezí a přihlašování ke státnicím v akademickém roce 2011/2012 jsou ke stažení zde. Mezi další relevantní materiály patří Studijní a zkušební řád VUT v Brně (díl II, čili články 37 až 40) a Směrnice děkana FIT doplňující Studijní a zkušební řád VUT v Brně (články 37 a 38).

Disertační teze

Cílem tezí by mělo být popsat, (1) čím se chcete v disertační práci zabývat, (2) jakou to má návaznost na aktuální stav vědění v dané oblasti, (3) co už jste udělali a (4) co zbývá udělat. Např.: "Řeším problém izomorfismu dvou obecných grafů, na který aktuálně existují algoritmy X, Y, Z se složitostí U, V, W, ale můj algoritmus bude řádově efektivnější. Algoritmus jsem již publikoval ve článku A ve vědeckém časopise B. V budoucnu plánuji algoritmus implementovat v jazyce C." Po odevzdání tezí vám bude přidělen oponent, který vám teze zkritizuje a napíše posudek.

Rozsah je cca 15-25 stránek. Zbytečně to nenatahujte, ať nenahráváte oponentovi na smeč. Co se týče bodu "charakteristika zvolených metod řešení" z pokynů pro vypracování, tak já jsem tam psal, že hodlám své výsledky publikovat v mezinárodních vědeckých časopisech. Také jsem ale viděl, že tam někdo psal k tomuto bodu psal, že výsledky bude dokazovat matematicky pomocí konstruktivních důkazů, důkazů sporem a důkazů matematickou indukcí. Je to však samozřejmě odvislé od tématu vaší disertačky. Co by tam přesně mělo být, to s jistotou netuším. Když tak se poptejte na vědeckém oddělení.

Níže přikládám pro ukázku mé teze a část příloh:

Disertační teze se v akademickém roce 2011/2012 odevzdávaly 20.1.2012. Na co bych chtěl upozornit, tak je, že ač to z pokynů nevyplývá, tak vše chtěli ve dvou vyhotoveních (nejen teze, ale např. i publikace). Dozvěděl jsem se to až při odevzdání.

Státní doktorská zkouška

Ke státnicím se musíte přihlásit vyplněním přihlášky (proč nestačí jen něco zaškrtnout v informačním systému, to netuším). Ze čtyř absolvovaných předmětů si musíte zvolit tři, z toho jeden musí být matematika. Já jsem si zvolil Moderní teoretická informatika (TID), Moderní matematické metody v informatice (MID) a Matematická logika (MLD). Vyberte si raději ty předměty, u kterých to, co jste probírali, sedí s osnovami. Pokud jste totiž v předmětu probírali jen část věcí z osnov a budete mít v komisi lidi, kteří s tímto předmětem nemají co do činění, ale třeba se vyznají v některém z témat v osnovách, tak byste mohli být velmi nepříjemně zaskočeni. Pokud však budete mít v komisi garanta/učitele daného předmětu, tak můžete být v klidu (oni ví, co se tam probíralo a co ne). Dále si dejte pozor na předměty, kde nejsou žádné přednášky, protože vše, co je v osnovách, budete muset nastudovat sami.

Po příchodu ke komisi pozdravíte a přednesete svou prezentaci k tezím (vemte si ji sebou na flashce). Ta by měla dle pokynů trvat 15-20 minut a měla by shrnovat obsah tezí. Pokud vám dal oponent nějaké otázky, připravte si k nim slajdy na konec prezentace. Svou prezentaci nabízím pro ukázku ke stažení zde. Ve své komisi jsem měl prof. Švédu, doc. Koláře, doc. Kreslíkovou, prof. Medunu a prof. Šlapala.

Po prezentaci a případné diskusi přečte váš oponent posudek. Poté dostanete od členů komise dvě otázky z osnov zvolených předmětů. Státnice jsou vedeny formou jakési diskuse, kdy vám členové komise pokládají podotázky a vy na ně odpovídáte. Pro ukázku uvádím otázky, které jsem dostal já, včetně podotázek.

  • MID, prof. Šlapal: Svazy a svazové homomorfismy. Ptal se na: algebraická a posetová definice svazu, jaký je mezi nimi vztah (definice uspořádání podle operací průsek a spojení a naopak), definice homomorfismu na svazech, zda je každý homomorfismus monotónní, definice distributivního svazu, kdy je svaz distributivní, komplementární svaz, kolik může mít prvek komplementů, booleův svaz, definice úplného svazu, jaké je infimum prázdné množiny, definice polosvazu, pokud je polosvaz úplný, tak zda se jedná o úplný svaz.
  • TID, prof. Meduna: CD a PC gramatické systémy. Ptal se na: jaký je mezi nimi rozdíl, formální definice PC gramatického systému, neformálně popsat generativní a komunikační krok, kdy může nastat deadlock, centralizované PC gramatické systémy. Doc. Kolář se ptal, zda je výběr generativních a komunikačních kroků deterministický.

Délka rozpravy k jedné otázce je kolem 10 minut. Chtějí se většinou jen základní věci. Pokud něco nevíte, tak se vás snaží na správnou odpověď nasměrovat.

Tři poznámky na závěr

(1) Doktorské státnice se skládají v průběhu studia, nikoliv až na jeho konci. Doktorské studium je zakončeno obhajobou disertační práce.

(2) Hodnocení je binární, čili prospěl/neprospěl. Žádná známka z toho není.

(3) Co všem doktorandům v prvém ročníku doporučuji, tak je zajít se na státnice podívat, abyste viděli, co vás čeká a nemine. Můžete např. zkusit státnice na UIFS teď v pátek 24.2.2012 v místnosti C209 od 9:00 do cca 13:00.

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Filtrované HTML (využíváno)

  • Povolené HTML značky: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <table>
  • Zvýraznění syntaxe kódu lze povolit přes následující značky: <code>, <blockcode>, <bash>, <c>, <cpp>, <haskell>, <html>, <java>, <javascript>, <latex>, <perl>, <php>, <python>, <ruby>, <rust>, <sql>, <text>, <vim>, <xml>, <yaml>.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
CAPTCHA
2 + 1 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.
Nějak se mi tady rozmohl spam, takže poprosím o ověření.

Vasa (neověřeno)

12 years 4 months zpět

Jen tak ze zvedavosti, kdyz clovek neprospeje u doktorske zkousky muze ji dany clovek opakovat, pripadne jestli z toho ma nejake neprijemnosti?