Jste zde

Jak oslovovat vyučující na vysoké škole

Především noví studenti vysokých škol mívají problémy s oslovováním jejich učitelů a osob působících na vysokých školách. V následujícím krátkém, prakticky zaměřeném a neformálním příspěvku bych chtěl (nejen) jim toto oslovování usnadnit.

Základní pravidla

Pro více informací se podívejte zde a zde. Nejprve uvedu pár základních pravidel:

  • Oslovujeme vždy nejvyšším dosaženým titulem. Takže pokud chceme oslovit doc. Ing. Vladimíra Janouška, Ph.D., tak jej oslovíme "pane docente". Oslovení "pane inženýre" nebo "pane doktore" je v tomto případě chybou (podhodnocení).
  • Je také chybou, když někoho oslovíme titulem, který mu nepřísluší (nadhodnocení). Dr. Ing. Petra Peringera neoslovujeme "pane profesore" ani "pane docente", protože docentem ani profesorem není. Na střední škole se na to většinou nebere ohled a učitelé bývají oslovováni "pane profesore", i když profesory nejsou.
  • Některé tituly, např. CSc. či MBA, se při oslovování neberou v úvahu. Takže Ing. Miloše Eysselta, CSc. oslovíme "pane inženýre", nikoliv "pane kandidáte věd", a Ing. Petra Chudého, Ph.D. MBA oslovíme "pane doktore".

Malá pomůcka: prof. (profesor) > doc. (docent) > Dr. = Ph.D. (doktor) > Ing. = Mgr. (inženýr, magistr)

Příklady

Osoba Oslovení
Ing. David Martínek "pane inženýre"
Ing. Martina Drozdová "paní inženýrko"
Ing. Miloš Eysselt, CSc. "pane inženýre"
Mgr. Roman Trchalík "pane magistře"
Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. "pane doktore"
Ing. Ivana Rudolfová, Ph.D. "paní doktorko"
RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D. "pane doktore"
Dr. Ing. Petr Peringer "pane doktore"
doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. "pane docente"
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. "paní docentko"
prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc. "pane profesore"

Dodatky

Pokud někdo zastává některou významnou funkci, např. se jedná o rektora či děkana, pak jej lze oslovit jak titulem, tak onou funkcí (nevím, zda je na to nějaké pravidlo). Např. našeho děkana doc. Ing. Jaroslava Zendulku, CSc. lze oslovit jak "pane docente", tak "pane děkane" (když k němu ale jdete např. na konzultaci k předmětu, tak bych spíše použil "pane docente").

Tagy: 

Komentáře

Jedna perlička: v prváku při cvikách z Assemblerů jeden student oslovil Ing. Smrčku oslovením "mistře" :-D

Jinak s oslovením profesor na střední škole je to tak, že se jedná o tradiční oslovení, vyloženě chybou bych to nenazýval, i když titul nemají.

Zajímavý článek, nicméně doplním nějaké důležité skutečnosti a pokusím se uvést na pravou míru určité nepřesnosti.

Není chybou nějakého docenta, či profesora oslovit doktorským titulem, pokud se s ním člověk baví jako s vědcem (Ph.D., či později DSc. nebo starší DrSc. je vědecký titul), nikoliv jako s vyučujícím. Když se píší například nějaké odborné články, tak všichni uvádějí svoje Ph.D. a nikoliv svůj pedagogicko-akademický titul (prof., assoc. prof = docent, atp.). Čili v tomto konkrétním případě se nejedná o žádné podhodnocení, ale o dvě nezávislé oblasti vědeckou a akademicko-pedagogickou. Pokud si člověk není jist, nebo to bere z pohledu studenta, tak se vyplatí dodržet výše popsané zvyklosti, tj. použít nejvyšší z obou (pedagogicko-akademický / vědecký titul).

Oslovení dle funkce: Pokud budu psát panu děkanovi jakožto vyučujícímu, tak se na něho obracím jakožto na docenta a budu ho oslovovat pane docente. Pokud se na něho obracím s něčím v kompetenci děkana dle legislativy, tak ho budu oslovovat pane děkane. O dělení rolí povídá hezky Mgr. Klapetek v rétorice. Je v zásadě špatně pokud budu například s Dr. Křenou něco diskutovat v rámci předmětu ITY a budu ho oslovovat pane proděkane.

Ohledně oslovování středoškolských učitelů "pane profesore": Toto je v zásadě velmi špatně a nemělo by se to dít. Tito lidé mají většinou pouze druhý stupeň terciárního vzdělávání a žádnou akademicko-pedagogickou hodnost a tudíž nemohou být profesory. Žádná tradice zde nehraje roli, akademicko-pedagogické tituly řeší zákon o VŠ. Například u nás na SŠ se toto například nikdy nepraktikovalo.

Díky za doplnění.

Aleš Smrčka už je taky "pane doktore" :-)

Díky, upraveno.

Pana Smrčku by měli lidé oslovovat jen a pouze 'mistře'! Moudrý to prvák byl...

dovolím si také jedno doplnění:

Studenti se mě občas ptají, jak oslovit nositele titulu Ph.D., který má před jménem Ing. nebo Mgr. Jsou zmatení doporučením Ladislava Špačka, který tvrdí, že k oslovení se má vždy používat titul před jménem. Toto doporučení skutečně platí pro titul CSc, ale v případě titulu Ph.D. ho uplatnit nelze. Titul Ph.D. je mezinárodně uznávaný a jeho nositelé jsou ve všech zemích oslovováni výhradně pane doktore/paní doktorko.

Byl jsem svědkem trapných situací, kdy někteří čeští kolegové měli problém zahraničním hostům správně představit členy svého týmu a dokonce jim museli tuto českou raritu i párkrát vysvětlovat. Z tohoto důvodu jednoznačně doporučuju řídit se pravidly, která pro titul Ph.D. platí všude ve světě a neřídit se českými výmysly, i když je prosazuje taková autorita jakou je Ladislav Špaček.

Dobrý den, co třeba oslovení doc. PhDr. Jan Novák, Ph.D., mim. prof. jak tedy budeme oslovovat? Dle mého názoru pane profesore.

Profesor je nejvyšší akademický titul, kterého lze u nás dosáhnout (s respektem k DrSc.). "Nějaký" mim. prof. z vtipného mezinárodního programu se nemůže zdaleka svou vahou rovnat titulu prof. Takže skutečně NE, pan Novák bude stále "pouze" docent. ;)

Přidat komentář